Classes particulars

Classes Particulars Xevi GaTa:

Les classes particulars s’adapten al que escolleix cada persona.

Aspectes que es fan en les classes particulars: 

  • Improvisació vocal jazz. Tots els nivells
  • Improvisació vocal per alliberar aspectes emocionals
  • Tècnica de veu a traves de l’escolta interna. Tots els nivells
  • Prendre consciència emocional amb la veu parlada o cantada
  • Repertori i tècniques vocals de cada estil
  • Llenguatge musical, harmonia, arranjaments, composició per a cor de veus i d’altres.
  • Tècnica de cants harmònics. Tots els nivells
  • Acompanyament a grups vocals, duos o de més components per treballar l’empastament, afinació, dinàmiques i traspassar dificultats del grup.
  • En tots els aspectes que es fan en les classes particulars, s’ensenya progressivament i d’una forma entenedora per cadascun.
  • El procés d’aprenentatge és únic, amb l’escolta i l’empatia acompanyo el proces d’assimilació respectant l’espai que cada un necessita per prendre consciència i integrar els conceptes.

Contacte